Aanpak

Een veranderingsproces begeleiden en sturen kent geen blauwdruk waarin exact staat hoe je dit moet aanpakken. Iedere verandering vraagt een andere werkwijze. Bij een individu of team wat goed in staat is om pragmatisch te werk te gaan, zal een sturende aanpak minder wenselijk zijn. Maar bij een team wat nog niet zolang samenwerkt is het goed om eerst eens aan teambuilding te gaan doen. Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek wat voor u de beste "road map" is.

Performance Management

PM is gefocust op processen zoals planning en voorspellingen. Het helpt uw bedrijf efficiënter gebruik te maken van financiële en materiële bronnen en hun Human Resources. 
Eén van de belangrijkste zaken hierin is het monitoren van deze realtime informatie. Zo kunnen de potentiële kansen, problemen of bedreigingen snel worden gezien.
Daarnaast worden ook de belangrijkste prestatie-indicatoren in kaart gebracht.
Wij kunnen u helpen voor het formuleren en begeleiden van deze veranderingen. Het spreekt voor zich dat dit heldere en goed te communiceren doelstellingen zijn, tot op afdelings- en individueel niveau. Hier wordt dan ook gewerkt met (Key) Performance Indicators.
Uiteraard zullen we hierbij de zachte kant niet vergeten want zonder uw grootste kapitaal, uw medewerkers, kom je niet ver in een veranderingsproces.

Een traject als bovenstaand is veelal een reden om een subsidie te verkrijgen. Wij zoeken dit voor u uit en indien van toepassing verzorgen wij het gehele traject voor u.

Het grootste probleem ter wereld is niet om mensen nieuwe ideeën te laten accepteren, maar om ze hun oude ideeën te laten vergeten - John Maynard Keynes